Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Frihet’

De ultimata samhället föder en självständig stark individ, som känner ett ansvar för gruppen och ser gruppsamhörigheten som en nödvändighet för den individuella friheten.

Frihet. Individuell frihet. Vad är frihet och när är jag fri?

Jag tänker att frihetsidealen sällan ger sig uttryck i att samhörigheten är en nödvändighet för den individuella friheten. Att den självständige starke individen inte känner ett ansvar för gruppen?

Min frihet är djupt förankrad i gruppsamhörigheten. Och inte för att jag upphöjer mig till någon solidarisk rättskaffens människa utan för att jag inte fungerar som den individ jag vill vara. Inte utan den gemenskap, bekräftelse och trygghet som gruppen eller grupperna ger mig. Men är jag då enligt västvärldens ideal verkligen fri?

Vi bygger vårt moderna samhället på individens frihet som överordnad gruppen och sätter sedan till oändliga utredningar för att forska kring vår psykiska ohälsa. Individen hyllas samtidigt som vi inte förstår varför ensamhetskänslorna är så utbredda i vårt samhälle. Kampen går vidare och vi slåss för att vår västerländska syn på friheten är den enda rätta, den enda friheten värd att slåss för. Vi gör oss blinda och döva för alla slags argument att individens grupptillhörighet skulle kunna vara något annat än osynliga bojor som fjättrar människan vid en förlegad samhälls- och människosyn.

Är det därför allt fler söker sig till extrema grupper och sekter? För att alternativen till gruppsamhörighet är liten. Tycker vi att människor som väljer gruppen som avstamp för sin egen individualism egentligen är svaga? Gör det att starka människor skyr gruppen medan svaga dras till starka ledare som lovar frihet för ”hans” grupp. Men bara om man enas mot ”de andra” och inte utvecklas individuellt?

Jag vill lära mina barn att friheten har många ansikten och att deras individuella frihet växer sig starkast med näring från gruppen. Och att en gruppsamhörighet aldrig är sund om den inte tillåter individen att utvecklas, lyckas och misslyckas. Endast om gruppen och individen lever i harmoni med varandra kan en sund frihet utvecklas.

När ljusen nästan brunnit ner, kaffet i koppen blivit kallt och jag sitter med armbågarna på bordet, då funderar jag på sådant här. Som frihet.

Annonser

Read Full Post »